ABOUT US
LOCATIONS
INFORMATION / PRESS
Dofinansowanie Euros Polska

Firma EUROS – Dofinansowanie Euros Polska


W ramach działania 10.3 „Rozwój przemysłu dla OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Euros Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej”.

Przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakupieniu i wytworzeniu linii technologicznej do produkcji śmigieł wirnika (łopat) do elektrowni wiatrowych.

Całkowity koszt projektu to 57 138 550,98 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 23 227 053,24 zł.

Contact
|
Imprint
en
de